Pastoralni svet

ŽPS – Župnijski svet je skupina župljanov, izvoljenih zastopnikov vernikov določenega naselja, ki pomaga župniku pri vodenju župnije. Iz vsakega naselja sta po dva zastopnika, v manjšem je po en zastopnik. Sem še spadajo zastopniki Karitas, Pevskega zbora in dva ključarja. ŽPS sprejema vse pomembne odločitve v pastoralnem življenju župnije in sprejema določene zadolžitve, ki iz načrtov izhajajo.

V tem okviru deluje tudi Župnijski gospodarski svet v katerem so vsi štirje ključarji, en član ŽPS in dva zunanja sodelavca. Ta skupina sprejema zadolžitve za obnovitvena dela z vsemi stopnjami izvedbe.

Za člane ŽPS s ključarji vedo župljani v vsaki vasi, za ostale člane pa je možno zvedeti v župnijski pisarni.