Oratorij

OratorijKaj je oratorij?
Oratorij je široko vzgojno prostočasno dogajanje oz. gibanje, ki od leta 1988 poteka v mnogih slovenskih župnijah. Za nekaj dni, teden ali več združuje med seboj otroke, mlade in odrasle, udeležence, animatorje in njihove voditelje.

Oratorije povezuje glavni junak, ki se v obliki zgodbe predstavi udeležencem. Program oratorija na privlačen način navdušuje za vrednote, za veselo krščansko življenje, za ustvarjalnost in pošteno participacijo v družbi. Nepogrešljive sestavine oratorija so molitev, petje, dramska zgodba, kateheza, ustvarjalne delavnice in igre.

Oratorijski program navadno poteka od jutra do srede popoldneva. Večina oratorijev se dogaja v poletnem času, za oratorij pa so primerni tudi vsi drugi počitniški časi oz. prosti dnevi. Glede na čas dogajanja oratorije imenujemo: poletni, jesenski, zimski, pomladni, adventni, božični, postni, velikonočni, Miklavžev, pustni … oratorij. Enodnevni oratorijski dogodek imenujemo oratorijski dan; krajši oratorijski dogodek imenujemo oratorijska delavnica, oratorijsko popoldne ipd.

Večina oratorijev je namenjena otrokom in mladostnikom, vodijo pa jih animatorji prostovoljci, ki so srednješolci in študenti. Obstajajo tudi oratoriji za starejše generacije: srednješolski oratorij, animatorij (oratorij za animatorje), oratorij plus (oratorij za odrasle), oratorij za družine.

Oratorijski program v harmonično celoto združuje zabavo, sproščujoče, ustvarjalne in poučne dejavnosti, druženje in duhovnost. Navdihuje se v ideji preventivnega vzgojnega sistema, katerega začetnik je italijanski duhovnik sv. Janez Bosko.

Kdo je oratorijski animator?

Oratorijski animatorji so prav posebna skupinica zagnancev, ki vsako leto skrbno pripravijo oratorij za otroke, poleg tega pa na različne druge načine sodelujejo pri življenju župnijske skupnosti. Lahko rečemo, da so animatorji tisti, ki dajejo dušo (anima = duša). V večini so to srednješolci, študentje, v zadnjem času pa tudi mladi po prejemu sv. birme in tudi odrasli. Animatorji znajo marsikatero stvar; znajo igrati kitaro in peti najbolj zanimive pesmice ob tem, ko lahko s teboj igrajo nogomet; znajo pripraviti odlično delavnico, ter biti zelo zbrani pri molitvi … So navdušeni in so vedno radi z otroki. Vendar je najbolj značilno to, da so kot Jezusovi učenci zgledni kristjani in neustrašeni pričevalci njegovega evangelija.

Konec koncev pa so animatorji ljudje, ki jim ni vseeno, kako današnji otroci preživljajo počitnice. Če se čutiš nagovorjenega, si tudi ti vabljen, da se jim pridružiš.

DESET ANIMATORSKIH ZAPOVEDI

 1. Animator služi Bogu, mladim in sebi.
 2. Animator je ustvarjalen.
 3. Animator živi, kar govori.
 4. Animator je navdušen in navdušuje.
 5. Animator je odgovoren.
 6. Animator kaže do vseh mladih enak odnos.
 7. Animator je prilagodljiv.
 8. Animator je požrtvovalen.
 9. Animator spoštuje soanimatorja in njegovo delo.
 10. Animator sam in skupaj z drugimi ovrednoti svoje delo.

Letos je naslov oratorija »Na tvojo besedo«.
V župniji Cirkovce se animatorji pod vodstvom Gregorčeve Nuše že dlje časa skrbno pripravljajo na oratorij, ki bo od 23. do 26. julija. Prijave z veseljem sprejemamo, dragi starši in otroci pa se opogumite in prijavite. Prijavnice najdete v cerkvi na prostoru za tisk.

Podrobnejši dnevni red
(z možnimi časovnimi zamiki/prilagoditvami)

8:00     molitev animatorjev, priprava na dan, pričakovanje in sprejemanje otrok (varstvo, če  je potrebno), igre z otroki

9:00     prihod otrok, začetek ob zastavi oratorija, petje kratka jutranja molitev, zgodba

9:45     skupni uvod v katehezo, kateheza

10:45   molitve iz poglavja »Molitve za otroke«

11:10   delavnice 

12:30   kosilo, odmor

14:45   popoldanske igre, igre brez meja, velike igre, oratoriada, bazen, skriti zaklad, kolesarska tekmovanje ipd. Lahko tudi obisk kakšnega gosta, karaoke, zanimiv sprehod

16:00   sklep oratorija s spuščanjem zastave

16:30   animatorji popravijo prostore, dvorišče ter se zberejo k ovrednotenju (evalvaciji) dneva in zahvalni molitvi.

 •  Vsaj enkrat na teden je v program vključena sveta maša (lahko tudi večkrat; marsikje jo imajo vsak dan).
 • Enkrat na teden je običajno izlet, kopanje, sprehod, piknik ali kaj podobnega.
 • Primerno je, da se oratorij (ali vsaj del otrok oratorija) zaključi oz. sodeluje pri nedeljski sveti maši, če je ta vključena v oratorijski načrt.

Več informacij na tel.: 02/792 32 01. Zagotovo me dobite ob večernih in jutranjih urah.