Gospodarski svet

Gospodarski svet je ožji izbor župnijskih sodelavcev, ki so odgovorni za gospodarsko in materialno stanje župnije. Poleg ključarjev so v tem svetu še ljudje različnih strok, ki so usposobljeni, izkušeni in seveda pripravljeni dati na voljo svoj čas in sposobnosti za dobro župnije.

S člani Gospodarskega sveta se župnik vedno pogovori o vsem, kar se v župniji dogaja v povezavi z materialnimi in gospodarski stvarmi.  Skupina sprejema zadolžitve za obnovitvena dela z vsemi stopnjami izvedbe.